طراحی وب سایت گروه خانه سبز هوشمند

گروه خانه سبز هوشمند در زمینه هوشمند سازی ساختمان و BMS در مشهد فعالیت دارد.

در طراحی وب سایت گروه از HTML5 استفاده شده است. از قابلیتها و مزایای این سایت می توان به موارد زیر اشاره کرد: